รายการโปรด (0)

พบกับความงดงามของรูปทรงเพชรทั้ง 8 แบบ

ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเจียระไนเพชรเป็นรูปทรงต่าง ๆ

LIFESTYLE INSPIRATION

ความงดงามของคอลเล็คชั่น d8 นั้น นอกจากประกายที่สวยงามชวนมองแล้ว ยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และมั่นใจ พร้อมที่จะเป็นอิสระ ตามโมเดิร์นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่

DESIGN CONCEPT

คอลเล็คชั่น d8 นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบเรขาคณิต ( Geometry) และ โครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Structuresร่วมกับการนำรูปทรงเพชรแบบแฟนซีสำหรับการออกแบบ

Shop d8 collection

Contact US

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login