ANANTA PREMIUM DIAMONDS

เพชรพรีเมี่ยมอนันทา (Ananta Premium Diamonds) นั้นสวยสะดุดตาประหนึ่งรักแรกพบเพราะเป็นเพชรที่ได้รับการคัดสรรด้วยหลักเกณฑ์เข้มงวด 6 ข้อแล้วว่าเป็นเพชรที่มีระดับความสวยสูงสุดในแต่ละ Clarity Grade

อนันทาใส่ใจในทุกรายละเอียดของเพชรแต่ละเม็ด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเพชรพรีเมี่ยมอนันทานั้นจะเปล่งประกายได้งดงามกว่าเพชรในเกรดเดียวกันทั่วไป

กะรัต (CARAT)

หน่วยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ชั่งน้ำหนักเพชรและอัญมณีต่างๆคือ ‘กะรัต’ (Carat) หรือใช้ตัวย่อว่า ct ใน 1 กะรัตจะแบ่งเป็นหน่วยย่อย 100 หน่วย เรียกว่า Point หรือที่รู้จักกันว่า “ตัง” เช่น เพชรที่มีขนาด 0.50 ct. จะเรียกว่า 50 Points หรือ 50 ตัง

ราคาของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักและคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพชรที่มีน้ำหนักเท่ากัน อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งราคาของเพชรจะไม่ได้สูงขึ้นในอัตราส่วนเดียวกับน้ำหนักกะรัตแต่จะถูกแบ่งตามช่วงน้ำหนัก เช่น เพชร 1 กะรัต ไม่ได้มีราคา เป็น 2 เท่าของเพชร 50 ตัง หรือ เพชร 2 กะรัต ไม่ได้มีราคาเป็น 2 เท่าของ เพชร 1 กะรัต เป็นต้น
ซึ่งอนันทามีเพชรให้ลูกค้าเลือกทุกขนาดตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาด 1 ตัง จนถึง ขนาด 4 กะรัตขึ้นไป

 

การเจียระไน (Cut)

วิธีการเจียระไนนั้นรวมถึงความสามารถและความชำนาญ สัดส่วนของเพชรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพชรที่สวยควรมีสัดส่วนเหมาะสม ไม่ควรมีหน้ากว้างหรือแคบเกินไป และไม่ควรมีความลึกหรือตื้นจนเกินไป

ลักษณะของแสง (Light’s Performance) ที่ดีนั้น แสงทั้งหมดจะต้องถูกสะท้อนมายังผู้สวมใส่ เพื่อส่งผลให้เกิด ความแวววาวและไฟประกาย (Brilliance and fire) สูงสุด
เพชรทรงกลมที่ได้ความนิยมที่สุดคือ “Brilliant Cut” ส่วนเพชรที่เจียระไนสวยที่สุดในปัจจุบันคือ เพชรที่ได้รับเกรดเป็น triple excellent จากใบรับรองสถาบันสากล และเป็นเพชรที่มีเหลี่ยมเป็น Hearts and Arrows ที่ครบและสมมาตร
คุณภาพของการเจียระไนและการขัดผิวจะส่งผลต่อลักษณะของแสงที่เดินทางผ่านเพชรมาให้เราเห็น คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ Proportion (สัดส่วน), Symmetry (ความสมมาตร), Polish (การขัดผิว) และอื่นๆ

สี, น้ำ (COLOR)

เพชรนั้นมีหลายสีแต่โดยทั่วไปเรามักจะพบเพชรที่มีลักษณะเป็นสีขาวหรือไร้สี การลำดับสีของเพชรนั้นเริ่มจาก ไร้สีจนไปถึงปนเหลือง

ส่วนเพชรที่มีสีเหลืองเข้ม น้ำตาล ฟ้า ชมพู ม่วง หรือส้มนั้นจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเพชรแฟนซี

การจัดแบ่งสีของเพชรต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะสายตาของคนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นความ แตกต่างของสีเพชรได้ ดังนั้นเพชรทุกเม็ด ต้องมีใบ Certificate กำกับตัวอย่างสีของเพชรตาม “น้ำ” ระดับต่างๆ

สีของเพชรจะถูกจัดแบ่งโดยเริ่มตั้งแต่เพชรที่ใส ไม่มีสี (Exceptional White / Colorless), จนเริ่มมีสีนวลขึ้นในระดับที่สายตาเริ่มสังเกตได้ (Rare White / Near Colorless), เป็นสีเหลืองจาง (Yellow Tinge) และเป็นสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) หากใช้มาตรฐาน ของ GIA จะสามารถแบ่งระดับสีหรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘น้ำ’ โดยใช้อักษรตั้งแต่ D ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 100 ถัดมาเป็น E ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 99  และ F ซึ่งเท่ากับนํ้า 98 ไล่ตามลำดับจนถึง Z

 

ตำหนิ, ความสะอาด (CLARITY)

ความสะอาด (Clarity) หมายถึง ตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติของเพชร

เพชรนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใต้แรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงมาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดรอยตำหนิในเพชร หรืออาจทำให้เพชรมีมลทินได้ ดังนั้นเพชรที่ไม่มีมลทินและตำหนิ หรือมีน้อยนั้นก็จะยิ่งหายากและมีมูลค่าสูงขึ้น

เพชรส่วนใหญ่ของอนันทา เป็นเพชรคุณภาพ IF, VVS1 และ VVS2 แต่หากต้องการคุณภาพอื่น อนันทาก็มีให้เลือกชมด้วยเช่นกัน

เราสามารถแบ่งเพชรตามคุณภาพของความสะอาด ภายใต้การใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่าได้ตามตารางภาพ

 

Premium Diamond

เพชรพรีเมี่ยมอนันทา (Ananta Premium Diamonds) นั้นสวยสะดุดตาประหนึ่งรักแรกพบเพราะเป็นเพชรที่ได้รับการคัดสรรด้วยหลักเกณฑ์เข้มงวด 6 ข้อแล้วว่าเป็นเพชรที่มีระดับความสวยสูงสุดในแต่ละ Clarity Grade

LEARN MORE

ANANTA PREMIUM DIAMOND

 

     1. International Certified

เพชร ANANTA PREMIUM DIAMOND มีใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันสากลไม่ว่าจะเป็นGIA หรือ HRD ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยจะมีสีตั้งแต่ D-1 (น้ำ 100-95) และความสะอาดระดับ FL-VS2 เท่านั้น เพชรระดับดังกล่าว เป็นเพชรเกรดสูงระดับพรีเมียม

     2. None FLUORESCENT

FLUORESCENT คือสารเรืองแสง เพชรที่มีสารเรืองแสงจะมีความหมอง หรือมีลักษณะขุ่นกว่าเพชรที่ไม่มีสารเรืองแสง ทั้งนี้ ANANTA PREMIUM DIAMOND เป็นเพชรที่ไม่มีสารเรืองแสง ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Fluorescence ได้ในใบรับรอง GIA

     3. HEARTS & ARROWS

เพชร HEARTS & ARROWS คือเพชรที่มีประกายและเหลี่ยมที่สวยที่สุด โดยเกิดจากการเล่นไฟจากมุมองศาของเพชร ทั้งนี้อนันทาคัดสรรแล้วว่า เพชรทุกเม็ดของอนันทาจะต้องมี HEART & ARROWS ที่สวยสมบูรณ์ สมมาตร และความชัดมากที่สุด

     4. 3 EXCELLENT

เพชรพรีเมี่ยมอนันทาทุกเม็ดจะต้องได้รับการตรวจสอบ แล้วว่าเป็นระดับ 3 EXCELLENT ซึ่งเป็นระดับเกรดสูงสุดของเพชร ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ในใบรับรองในส่วนของ CUT GRADE, POLISHING และ SYMMETRY

     5. EYE CLEAN

ตำหนิของเพชร : ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ANANTA PREMIUM DIAMOND มีชนิดและตำแหน่งของตำหนิเพชร (ถ้ามี) น้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ในเกรดนั้นๆ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (eye clean) ซึ่งมีผลให้เพชรมีความสะอาดและประกายสวยกว่าเพชรทั่วไป ซึ่งการมองตำหนิดังกล่าว จะต้องส่องผ่านกล้องกำลังขยายสูงในห้อง Lab เท่านั้นถึงจะเห็น

     6. No GRAINING

GRAINING คือลักษณะเส้นบางๆที่เกิดระหว่างเพชรเจริญเติบโต เส้นที่อยู่บนผิวเพชรเรียกว่า SURFACE GRAINING และเส้นที่ภายในเพชรเรียกว่า INTERNAL GRAINING ทั้งนี้เพชรพรีเมี่ยมอนันทา จะต้องไม่มี Graining ทั้งประเภท Internal Graining และ Surface Graining ซึ่งจะระบุอยู่ในส่วนของ Comments ในใบรับรอง GIA

ใบเซอร์รับรองเพชร

เพชรของอนันทาทั้งหมดมีใบเซอร์รับประกันจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก GIA (Gemological Institute of America) และ HRD (The Hoge Raad voor Diamant)

LEARN MORE

INTERNATIONAL CERTIFIED สี D-I และ ความสะอาด FL-VS1

เพชรทุกเม็ดจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันสากลไม่ว่าจะเป็น GIA (Gemological Institute of America) หรือ HRD (Hoge Raad Voor Diamant) ซึ่งเป็นสถาบันด้านอัญมณีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

เพชรพรีเมี่ยมอนันทาจะมีสีตั้งแต่ D-I (น้ำ 100-95) และความสะอาดระดับ FL-VS1เท่านั้นเพราะอนันทาเชื่อมั่นว่าเพชรระดับนี้เป็นเพชรที่ใสสะอาด และมีตำหนิน้อย ซึ่งยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นด้วยตาเปล่าหรือกล้องระดับ 10X

 

SURPRISE ! GIVE A DIAMOND

เพชร นั้นถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่น่าลงทุนสะสม เนื่องจากเพชรนั้นมีมูลค่าไม่เสื่อมสลาย เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงทุกคน ทางอนันทามีบริการกล่องพิเศษสำหรับเพชร ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อเพชรพรีเมี่ยมอนันทา (Ananta Premium Diamonds) เพื่อสะสม หรือเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ หรือเพื่อเป็นการเก็บไว้ลงทุน เพชรนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นในทุกๆปี และยังเป็นอีกสิ่งที่เติมเต็มชีวิต ความสุข ความรัก ความภาคภูมิใจ ความสง่า หรือความสำเร็จ ให้กับคุณได้ หรือหากคุณผู้ชายท่านใดที่มองหาแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน แต่ยังไม่แน่ใจที่จะเลือกแหวนดีไซน์ใดให้คุณผู้หญิง สามารถมอบเพชรพรีเมี่ยมอนันทา (Ananta Premium Diamonds) ที่เปล่งประกายสวยงาม เพื่อนำกล่องใบนี้ไปสู่ขอ แด่คุณผู้หญิงก่อนได้ ทางอนันทามั่นใจว่า ผู้หญิงได้รับจะต้องประทับใจมากไม่แพ้แหวนแต่งงานอย่างแน่นอน