คุณค่าเหนือกาลเวลา

เพชรที่มีประกายแวววาวโดยรับการคัดสรร ผ่านกระบวนการอย่างเข้มงวดจาก นักอัญมณีศาสตร์ผู้มีประสบการณ์สูง อนันทาขนานนามเพชรเหล่านี้ว่า
'เพชรพรีเมียมอนันทา'

ด้วยประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมากกว่า 35 ปี อัญมณีของเราได้รับการการันตีการคัดสรรที่ดีทีสุดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีที่มี ความเชี่ยวชาญ อนันทาใส่ใจในทุกรายละเอียดของเพชรพรีเมียมแต่ละเม็ดเพื่อให้ ลูกค้าได้เพชรน้ํางามที่สวยไร้ที่ติอย่างหาที่เปรียบมิได้ เพชรพรีเมียมอนันทา คือเพชร ที่งดงามที่สุดที่คัดสรรมาจากทั่วโลก เพื่อให้คุณค่าเหนือกาลเวลาแด่คุณ

C1 : กะรัต (Carat)

หน่วยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ชั่งน้ำหนักเพชรและอัญมณีต่างๆคือ ‘กะรัต’ (Carat) หรือใช้ตัวย่อว่า ct ใน 1 กะรัตจะแบ่งเป็นหน่วยย่อย 100 หน่วย เรียกว่า Point หรือที่รู้จักกันว่า “ตัง” เช่น เพชรที่มีขนาด 0.50 ct. จะเรียกว่า 50 Points หรือ 50 ตัง

ราคาของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักและคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพชรที่มีน้ำหนักเท่ากัน อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งราคาของเพชรจะไม่ได้สูงขึ้นในอัตราส่วนเดียวกับน้ำหนักกะรัตแต่จะถูกแบ่งตามช่วงน้ำหนัก เช่น เพชร 1 กะรัต ไม่ได้มีราคา เป็น 2 เท่าของเพชร 50 ตัง หรือ เพชร 2 กะรัต ไม่ได้มีราคาเป็น 2 เท่าของ เพชร 1 กะรัต เป็นต้น
ซึ่งอนันทามีเพชรให้ลูกค้าเลือกทุกขนาดตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาด 1 ตัง จนถึง ขนาด 4 กะรัตขึ้นไป

C2 : การเจียระไน (Cut)

วิธีการเจียระไนนั้นรวมถึงความสามารถและความชำนาญ สัดส่วนของเพชรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพชรที่สวยควรมีสัดส่วนเหมาะสม ไม่ควรมีหน้ากว้างหรือแคบเกินไป และไม่ควรมีความลึกหรือตื้นจนเกินไป

ลักษณะของแสง (Light’s Performance) ที่ดีนั้น แสงทั้งหมดจะต้องถูกสะท้อนมายังผู้สวมใส่ เพื่อส่งผลให้เกิด ความแวววาวและไฟประกาย (Brilliance and fire) สูงสุด
เพชรทรงกลมที่ได้ความนิยมที่สุดคือ “Brilliant Cut” ส่วนเพชรที่เจียระไนสวยที่สุดในปัจจุบันคือ เพชรที่ได้รับเกรดเป็น triple excellent จากใบรับรองสถาบันสากล และเป็นเพชรที่มีเหลี่ยมเป็น Hearts and Arrows ที่ครบและสมมาตร
คุณภาพของการเจียระไนและการขัดผิวจะส่งผลต่อลักษณะของแสงที่เดินทางผ่านเพชรมาให้เราเห็น คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ Proportion (สัดส่วน), Symmetry (ความสมมาตร), Polish (การขัดผิว) และอื่นๆ

C3 : สี, น้ำ (Color)

เพชรนั้นมีหลายสีแต่โดยทั่วไปเรามักจะพบเพชรที่มีลักษณะเป็นสีขาวหรือไร้สี การลำดับสีของเพชรนั้นเริ่มจาก ไร้สีจนไปถึงปนเหลือง

ส่วนเพชรที่มีสีเหลืองเข้ม น้ำตาล ฟ้า ชมพู ม่วง หรือส้มนั้นจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเพชรแฟนซี

การจัดแบ่งสีของเพชรต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะสายตาของคนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นความ แตกต่างของสีเพชรได้ ดังนั้นเพชรทุกเม็ด ต้องมีใบ Certificate กำกับตัวอย่างสีของเพชรตาม “น้ำ” ระดับต่างๆ

สีของเพชรจะถูกจัดแบ่งโดยเริ่มตั้งแต่เพชรที่ใส ไม่มีสี (Exceptional White / Colorless), จนเริ่มมีสีนวลขึ้นในระดับที่สายตาเริ่มสังเกตได้ (Rare White / Near Colorless), เป็นสีเหลืองจาง (Yellow Tinge) และเป็นสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) หากใช้มาตรฐาน ของ GIA จะสามารถแบ่งระดับสีหรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘น้ำ’ โดยใช้อักษรตั้งแต่ D ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 100 ถัดมาเป็น E ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 99 และ F ซึ่งเท่ากับนํ้า 98 ไล่ตามลำดับจนถึง Z

C4 : ตำหนิ, ความสะอาด (Clarity)

ความสะอาด (Clarity) หมายถึง ตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติของเพชร

เพชรนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใต้แรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงมาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดรอยตำหนิในเพชร หรืออาจทำให้เพชรมีมลทินได้ ดังนั้นเพชรที่ไม่มีมลทินและตำหนิ หรือมีน้อยนั้นก็จะยิ่งหายากและมีมูลค่าสูงขึ้น

เพชรส่วนใหญ่ของอนันทา เป็นเพชรคุณภาพ IF, VVS1 และ VVS2 แต่หากต้องการคุณภาพอื่น อนันทาก็มีให้เลือกชมด้วยเช่นกัน

ราสามารถแบ่งเพชรตามคุณภาพของความสะอาด ภายใต้การใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่าได้ตามตารางภาพ

THREE EXCELLENT

เปล่งประกายระยิบระยับที่สุด

เพชรพรีเมี่ยมอนันทาทุกเม็ดจะต้องได้รับการตรวจสอบ แล้วว่าเป็นระดับ 3 EXCELLENT ซึ่งเป็นระดับเกรดสูงสุดของเพชร รับประกันว่าเป็นเพชรที่ดีที่สุด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ในใบรับรองในส่วนของ CUT GRADE, POLISHING และ SYMMETRY

EYE CLEAN

ตำหนิไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เพชรพรีเมี่ยมอนันทา มีตำหนิน้อยที่สุดในแต่ละประเภท และเป็นเพชรที่สะอาดตา ไม่สามารถมองเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมีผลให้เพชรมีความสะอาดและประกายสวยกว่าเพชรทั่วไป การมองตำหนิดังกล่าว จะต้องส่องผ่านกล้องกำลังขยายสูงในห้อง Lab เท่านั้นถึงจะเห็น

HEARTS & ARROWS

สมบูรณ์แบบ สมมาตร และ ชัดเจน

Hearts & Arrows ของเพชรบ่งบอกว่า เป็นเพชรเจียระไนที่เจิดจรัสและสวยงามที่สุด ซึ่งเป็นการตกกระทบของแสงที่ดีและสร้างประกายระยิบระยับ อนันทาคัดสรรเพชรที่ดีที่สุดพร้อมการดู Heart & Arrows ที่สมบูรณ์แบบ สมมาตร และชัดเจน

No GRAINING

Graining คือเส้นบางๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตของเพชร เส้นบนผิวเพชรเรียกว่า 'การเจียระไนผิว' ในขณะที่เส้นภายในเพชรเรียกว่า 'การเจียระไนภายใน' เพชรพรีเมี่ยมอนันทา ปราศจากตำหนิจากการเจียระไนทั้งภายในและเกรนที่ผิว ซึ่งระบุไว้ในส่วน 'ความคิดเห็น' ของใบรับรอง GIA