กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.18 - 0.29 carat

Last Updated: กรกฎาคม 17, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 7318125037 TZO01198491
2 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 7311131198 TZO01198536
3 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 6312775076 TZO04198711
4 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 7306726428 TZO05198814
5 0.18 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 1318125805 TZO04198712
6 0.18 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7326120469 TZO04198706
7 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 2316874835 TZO04198710
8 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 6311712615 TZO04198717
9 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 2324417231 TZO05198780
10 0.18 G IF Ex Ex Ex None GIA 3295275031 TZO04198727
11 0.19 E IF Ex Ex Ex None GIA 6312774677 TZO04198718
12 0.19 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6272956681 TZO05187570
13 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 6305177375 TZO01198493
14 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 7291616500 TZO04198724
15 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2287028588 TZO05187518
16 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6281196939 TZO05187571
17 0.23 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311504418 TZO01198561
18 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 6272231440 TZO05187505
19 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 1295584474 TZO04198702
20 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 1328214370 TZO04198728
21 0.23 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1273173537 TZO05187598
22 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311391345 TZO04198703
23 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6321111291 TZO04198721
24 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285355523 TZO05187734
25 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2216394803 TZO01187298
26 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2277173075 TZO05187602
27 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 3275290707 TZO05187603
28 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285145762 TZO05187604
29 0.23 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282058549 TZO05187606
30 0.24 D IF Ex Ex Ex None GIA 7291844998 TZO05198787
31 0.24 E IF Ex Ex Ex None GIA 6285900186 TZO04198704
32 0.24 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2297028899 TZO05187727
33 0.24 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1283464575 TZO05187737
34 0.24 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6262171226 TZO01198487
35 0.28 D IF Ex Ex Ex None GIA 3325289413 TZO05198798

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login