กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.30 - 0.39 carat

Last Updated: กรกฎาคม 17, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.30 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2327531395 TZO06198851
2 0.30 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 2328008660 TZO06198868
3 0.30 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294380966 TZO07187815
4 0.31 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7322698978 TZO06198849
5 0.31 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6322675570 TZO06198850
6 0.31 F IF Ex Ex Ex None GIA 2296458604 TZO05198805
7 0.31 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2304534448 TZO03198663
8 0.31 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1328235258 TZO06198883
9 0.31 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5316420340 TZO12188410
10 0.32 F IF Ex Ex Ex None GIA 2327191673 TZO06198882
11 0.32 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6193526901 TZO12188381
12 0.32 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 5202066486 TZO06198869
13 0.32 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2205155815 TZO06198870
14 0.32 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2324139658 TZO06198885
15 0.32 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6295899946 TZO10188184
16 0.33 D IF Ex Ex Ex None GIA 2195649356 TZO04198733
17 0.33 D IF Ex Ex Ex None GIA 6197642986 TZO04198734
18 0.33 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6315766162 TZO03198643
19 0.33 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7313201948 TZO03198660
20 0.33 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6265188209 TZO08187903
21 0.33 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294274822 TZO09188137
22 0.33 G IF Ex Ex Ex None GIA 2307276777 TZO12188361
23 0.33 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2195592195 TZO01198558
24 0.34 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 3305023231 TZO03198645
25 0.34 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7323360544 TZO06198857
26 0.34 F IF Ex Ex Ex None GIA 1317972747 TZO05198779
27 0.34 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1285598009 TZO09188143
28 0.34 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7302444624 TZO01198557
29 0.35 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 6312502437 TZO06198865
30 0.37 G IF Ex Ex Ex None GIA 2193213928 TZO08187952

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login