กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.30 - 0.39 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.30 D SI1 Ex Ex Ex None GIA 7198624785 TZO07154399
2 0.30 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1318075774 TZO03198664
3 0.30 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294380966 TZO07187815
4 0.30 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2195442167 TZO12188422
5 0.31 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2306678426 TZO10188269
6 0.31 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1283096255 TZO09188111
7 0.31 F IF Ex Ex Ex None GIA 1293951858 TZO12188429
8 0.31 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2304534448 TZO03198663
9 0.31 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7288508843 TZO12188372
10 0.31 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5316420340 TZO12188410
11 0.32 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5192637397 TZO03198667
12 0.32 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1317970596 TZO03198653
13 0.32 E IF Ex Ex Ex None GIA 2297789068 TZO01198498
14 0.32 E IF Ex Ex Ex None GIA 6207003589 TZO04198737
15 0.32 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7306174331 TZO09188101
16 0.32 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7291898971 TZO12188451
17 0.32 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2195613451 TZO12188382
18 0.32 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6193526901 TZO12188381
19 0.32 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6311345440 TZO01198508
20 0.32 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1298356999 TZO08187894
21 0.32 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6295899946 TZO10188184
22 0.33 D IF Ex Ex Ex None GIA 5191803790 TZO04198732
23 0.33 D IF Ex Ex Ex None GIA 2195649356 TZO04198733
24 0.33 D IF Ex Ex Ex None GIA 6197642986 TZO04198734
25 0.33 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1313680371 TZO03198642
26 0.33 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6315766162 TZO03198643
27 0.33 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7313201948 TZO03198660
28 0.33 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1309183771 TZO09188100
29 0.33 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6265188209 TZO08187903
30 0.33 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6292125104 TZO08187905
31 0.33 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6302407481 TZO10188240
32 0.33 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 7306764372 TZO03198670
33 0.33 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294274822 TZO09188137
34 0.33 G IF Ex Ex Ex None GIA 2307276777 TZO12188361
35 0.33 G IF Ex Ex Ex None GIA 7301725840 TZO12188362
36 0.33 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2195592195 TZO01198558
37 0.33 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2316388524 TZO12188409
38 0.33 I VS2 Ex Ex Ex None GIA 6181441129 TZO06154133
39 0.34 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 3305023231 TZO03198645
40 0.34 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6312908421 TZO03198654
41 0.34 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2317734877 TZO03198641
42 0.34 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6302137490 TZO03198657
43 0.34 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6271945274 TZO03198669
44 0.34 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1285598009 TZO09188143
45 0.34 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6301731430 TZO03198671
46 0.34 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7302444624 TZO01198557
47 0.35 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 1308023001 TZO03198644
48 0.35 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 2307415938 TZO03198646
49 0.35 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2297989808 TZO09188003
50 0.36 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6302299478 TZO12188430
51 0.37 G IF Ex Ex Ex None GIA 2193213928 TZO08187952

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login