กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.40 - 0.49 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.40 D IF Ex Ex Ex None GIA 1289790901 TZO02198624
2 0.40 D IF Ex Ex Ex None GIA 2201068715 TZO04198764
3 0.40 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5303247636 TZO10188205
4 0.40 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6295636445 TZO10188217
5 0.40 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2316598148 TZO03198648
6 0.40 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7316956112 TZO03198655
7 0.40 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2294382943 TZO12188471
8 0.40 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5293444508 TZO12188293
9 0.40 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6291675892 TZO09188113
10 0.40 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5192612643 TZO12188311
11 0.40 F IF Ex Ex Ex None GIA 1283900015 TZO07187791
12 0.40 F IF Ex Ex Ex None GIA 1297586626 TZO12188298
13 0.40 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 7312115469 TZO12188474
14 0.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6301970853 TZO12188385
15 0.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1315305043 TZO12188437
16 0.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2193642738 TZO12188462
17 0.40 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5191559840 TZO12188314
18 0.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 6215541305 TZO02165113
19 0.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 6252573997 TZO06176795
20 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6251124665 TZO04176564
21 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5266741687 TZO11177134
22 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2276731166 TZO01187288
23 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294096156 TZO10188225
24 0.40 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1299675905 TZO09188114
25 0.40 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 6312116603 TZO12188440
26 0.40 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 2317413404 TZO01198542
27 0.40 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7311423047 TZO01198541
28 0.41 D IF Ex Ex Ex None GIA 2195975616 TZO03198650
29 0.41 D IF Ex Ex Ex None GIA 6197996724 TZO03198684
30 0.41 D IF Ex Ex Ex None GIA 7243092819 TZO03198700
31 0.41 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 2294116461 TZO09188116
32 0.41 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1308715129 TZO01198533
33 0.41 E IF Ex Ex Ex None GIA 1219113803 TZO02165107
34 0.41 E IF Ex Ex Ex None GIA 2314224288 TZO12188436
35 0.41 E IF Ex Ex Ex None GIA 1196757804 TZO12188478
36 0.41 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7313475459 TZO01198509
37 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5191296055 TZO08187945
38 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2297916286 TZO10188185
39 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2191502936 TZO12188309
40 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2191571900 TZO12188310
41 0.41 F IF Ex Ex Ex None GIA 7302029359 TZO12188297
42 0.41 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6305212695 TZO10188210
43 0.41 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2307099795 TZO01198560
44 0.41 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6291742903 TZO10188237
45 0.41 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 5313388577 TZO12188413
46 0.41 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2193541327 TZO12188433
47 0.41 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2317393246 TZO01198495
48 0.42 D IF Ex Ex Ex None GIA 5303843315 TZO02198623
49 0.42 D IF Ex Ex Ex None GIA 5192838129 TZO03198651
50 0.42 D IF Ex Ex Ex None GIA 2203049125 TZO03198685
51 0.42 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6311117041 TZO01198499
52 0.42 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2307223161 TZO12188378
53 0.42 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2185349497 TZO11177148
54 0.42 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2317226022 TZO01198500
55 0.42 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1209175436 TZO10154869
56 0.42 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6292996629 TZO08187881
57 0.42 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6291255946 TZO08187898
58 0.42 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7291503702 TZO08187880
59 0.42 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6291780701 TZO09188102
60 0.42 G IF Ex Ex Ex None GIA 2297104189 TZO10188187
61 0.42 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 7273278223 TZO02187457
62 0.42 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6272760968 TZO09188119
63 0.42 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1309255183 TZO10188229
64 0.42 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 2314459438 TZO01198521
65 0.42 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311116495 TZO12188438
66 0.42 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6315598298 TZO03198649
67 0.42 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1192608386 TZO03198666
68 0.42 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2191754413 TZO03198682
69 0.43 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 7316010269 TZO03198672
70 0.43 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2191559639 TZO12188313
71 0.43 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 7283262353 TZO09188121
72 0.43 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 6292271531 TZO01198520
73 0.43 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7282225182 TZO05187534
74 0.44 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 6311533246 TZO01198534
75 0.45 D IF Ex Ex Ex None GIA 7318455685 TZO03198659
76 0.45 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 7316742844 TZO03198689
77 0.45 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6194987194 TZO03198695
78 0.45 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2317364865 TZO02198590
79 0.45 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7318620840 TZO03198681
80 0.45 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 5303569943 TZO02198597
81 0.45 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2307705793 TZO02198592
82 0.45 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1319562236 TZO01198554
83 0.45 F IF Ex Ex Ex None GIA 2316337117 TZO01198550
84 0.45 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 2297492232 TZO12188452
85 0.45 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 5192812540 TZO12188457
86 0.45 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2316343731 TZO01198515
87 0.45 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6204086135 TZO03198690
88 0.45 G IF Ex Ex Ex None GIA 5263459376 TZO01198489
89 0.45 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6305733285 TZO03198665
90 0.45 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7316154977 TZO02198594
91 0.45 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7316249676 TZO02198595
92 0.46 D IF Ex Ex Ex None GIA 6315185050 TZO02198600
93 0.46 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2314225468 TZO01198549
94 0.46 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1186479092 TZO09176969
95 0.46 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 3305407642 TZO12188394

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login