กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.40 - 0.49 carat

Last Updated: กรกฎาคม 17, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.40 D IF Ex Ex Ex None GIA 1289790901 TZO02198624
2 0.40 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2316598148 TZO03198648
3 0.40 E IF Ex Ex Ex None GIA 1315780303 TZO06198855
4 0.40 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2294382943 TZO12188471
5 0.40 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5293444508 TZO12188293
6 0.40 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6291675892 TZO09188113
7 0.40 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5192612643 TZO12188311
8 0.40 F IF Ex Ex Ex None GIA 1283900015 TZO07187791
9 0.40 F IF Ex Ex Ex None GIA 1297586626 TZO12188298
10 0.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6301970853 TZO12188385
11 0.40 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5191559840 TZO12188314
12 0.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 6215541305 TZO02165113
13 0.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 6252573997 TZO06176795
14 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6251124665 TZO04176564
15 0.40 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2294096156 TZO10188225
16 0.40 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1299675905 TZO09188114
17 0.40 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 2317976388 TZO06198862
18 0.40 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6321823569 TZO06198860
19 0.41 D IF Ex Ex Ex None GIA 2195975616 TZO03198650
20 0.41 D IF Ex Ex Ex None GIA 7243092819 TZO03198700
21 0.41 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1308715129 TZO01198533
22 0.41 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6305765110 TZO05198803
23 0.41 E IF Ex Ex Ex None GIA 1219113803 TZO02165107
24 0.41 E IF Ex Ex Ex None GIA 1196757804 TZO12188478
25 0.41 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7313475459 TZO01198509
26 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5191296055 TZO08187945
27 0.41 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2297916286 TZO10188185
28 0.41 F IF Ex Ex Ex None GIA 7302029359 TZO12188297
29 0.41 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2307099795 TZO01198560
30 0.41 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 5313388577 TZO12188413
31 0.41 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2317393246 TZO01198495
32 0.42 D IF Ex Ex Ex None GIA 5192838129 TZO03198651
33 0.42 D IF Ex Ex Ex None GIA 2203049125 TZO03198685
34 0.42 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 7323110133 TZO05198809
35 0.42 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1299852365 TZO05198804
36 0.42 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1209175436 TZO10154869
37 0.42 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6291255946 TZO08187898
38 0.42 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7291503702 TZO08187880
39 0.42 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6291780701 TZO09188102
40 0.42 G IF Ex Ex Ex None GIA 2297104189 TZO10188187
41 0.42 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 7273278223 TZO02187457
42 0.42 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6272760968 TZO09188119
43 0.42 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1309255183 TZO10188229
44 0.42 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311116495 TZO12188438
45 0.42 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2327819376 TZO06198861
46 0.43 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7282225182 TZO05187534
47 0.44 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7311618401 TZO05198815
48 0.45 D IF Ex Ex Ex None GIA 1323098740 TZO05198778
49 0.45 D IF Ex Ex Ex None GIA 2327216081 TZO05198782
50 0.45 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6194987194 TZO03198695
51 0.45 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6322033010 TZO06198842
52 0.45 E IF Ex Ex Ex None GIA 6325265014 TZO06198843
53 0.45 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 5303569943 TZO02198597
54 0.45 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2307705793 TZO02198592
55 0.45 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1319562236 TZO01198554
56 0.45 F IF Ex Ex Ex None GIA 2316337117 TZO01198550
57 0.45 G IF Ex Ex Ex None GIA 3325186059 TZO06198845
58 0.45 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6305733285 TZO03198665
59 0.45 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6325186414 TZO06198844
60 0.46 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 2201173550 TZO06198871
61 0.46 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2314225468 TZO01198549
62 0.46 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 3305407642 TZO12188394

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login