กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.50 - 0.59 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.50 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6315976919 TZO04198741
2 0.51 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7286289220 TZO04198749
3 0.52 E IF Ex Ex Ex None GIA 6312589075 TZO03198679
4 0.53 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7298399571 TZO04198700
5 0.54 D FL Ex Ex Ex None GIA 2191971241 TZO02198609
6 0.54 D IF Ex Ex Ex None GIA 5316037330 TZO01198496
7 0.54 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6312663730 TZO04198753
8 0.54 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1313667802 TZO02198617
9 0.54 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7311858360 TZO04198740
10 0.54 G IF Ex Ex Ex None GIA 5313465071 TZO04198756
11 0.54 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 1315667619 TZO02198618
12 0.54 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6312650971 TZO04198752
13 0.55 D IF Ex Ex Ex None GIA 6305205515 TZO03198691
14 0.55 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1329106891 TZO04198757
15 0.55 F IF Ex Ex Ex None GIA 7316859464 TZO03198680
16 0.55 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311124615 TZO12188418
17 0.56 E IF Ex Ex Ex None GIA 2193988977 TZO04198738
18 0.56 F IF Ex Ex Ex None GIA 2193677889 TZO02198616
19 0.56 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 7312477658 TZO04198746
20 0.56 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7318089140 TZO02198598
21 0.57 G IF Ex Ex Ex None GIA 6204002643 TZO03198652
22 0.57 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6194934580 TZO03198688
23 0.58 D IF Ex Ex Ex None GIA 2306293491 TZO02198593
24 0.59 D IF Ex Ex Ex None GIA 2287599991 TZO12188332
25 0.59 D IF Ex Ex Ex None GIA 1295091442 TZO12188333

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login