กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.60 - 0.69 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.60 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5202104269 TZO04198758
2 0.60 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7308888346 TZO12188419
3 0.60 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6291179221 TZO12188476
4 0.60 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5191850306 TZO03198699
5 0.60 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7313721977 TZO02198606
6 0.60 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2316820170 TZO03198683
7 0.60 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5192553492 TZO02198611
8 0.60 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2195953429 TZO04198747
9 0.61 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 3315039632 TZO01198530
10 0.61 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6312573467 TZO02198604
11 0.62 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195975469 TZO03198678
12 0.62 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1317621188 TZO04198750
13 0.63 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2284541783 TZO02198612
14 0.63 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1319292081 TZO01198543
15 0.63 G IF Ex Ex Ex None GIA 1313453980 TZO02198602
16 0.63 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6325039110 TZO04198751
17 0.64 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195944015 TZO02198585

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login