กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.90 - 0.99 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.90 D FL Ex Ex Ex None GIA 1196623050 TZO02198619
2 0.90 D FL Ex Ex Ex None GIA 7313200579 TZO02198628
3 0.90 D IF Ex Ex Ex None GIA 2185512395 TZO11177130
4 0.90 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6302922173 TZO02198583
5 0.90 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1192641999 TZO12188458
6 0.90 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195834886 TZO12188405
7 0.90 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6215564668 TZO04165655
8 0.90 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5182994159 TZO05187609
9 0.90 F IF Ex Ex Ex None GIA 2186556467 TZO11143507
10 0.90 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 5182729472 TZO01187260
11 0.90 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5192083958 TZO12188481
12 0.90 G IF Ex Ex Ex None GIA 2193845758 TZO12188402
13 0.90 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 7313220357 TZO12188435
14 0.90 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 1318279656 TZO12188427
15 0.90 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1268956116 TZO12188480
16 0.91 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1279117768 TZO01187375
17 0.93 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6195844798 TZO09154440
18 0.99 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2161288926 TZO08143218

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login