กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 1.00 - 1.49 carats

Last Updated: กรกฎาคม 17, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 1.01 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7296820153 TZO08187862
2 1.01 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 5313274269 TZO02198631
3 1.01 E VS2 Ex Ex Ex None GIA 6301732036 TZO12188358
4 1.01 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2324225784 TZO06198897
5 1.01 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7296961023 TZO03198692
6 1.01 H VS2 Ex Ex Ex None GIA 2195989996 TZO03198694
7 1.01 I VS1 Ex Ex Ex None GIA 1196907407 TZO02198620
8 1.02 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5296355999 TZO04198701
9 1.02 E VS2 Ex Ex Ex None GIA 2316230587 TZO12188357
10 1.02 F FL Ex Ex Ex None GIA 7303800725 TZO06198866
11 1.02 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2203077765 TZO04198769
12 1.02 J VS2 Ex Ex Ex None GIA 5201064464 TZO03198693
13 1.05 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6195830339 TZO06153847
14 1.07 J IF Ex Ex Ex None GIA 5192878102 TZO01198575
15 1.09 G FL Ex Ex Ex None GIA 5201202893 TZO06198887
16 1.12 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5201133282 TZO04198770
17 1.25 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 1329067810 TZO04198772
18 1.30 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6312726455 TZO07198917
19 1.40 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6193841555 TZO12188392
20 1.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5306543633 TZO12188400
21 1.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 1193805193 TZO06153864
22 1.43 I VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195908891 TZO01198574
23 1.44 D FL Ex Ex Ex None GIA 1196743411 TZO12188388
24 1.47 D FL Ex Ex Ex None GIA 1327158674 TZO07198912

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login