กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 1.00 - 1.49 carats

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 1.01 D VS2 Ex Ex Ex None GIA 1318102801 TZO01198569
2 1.01 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7296820153 TZO08187862
3 1.01 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 5313274269 TZO02198631
4 1.01 E VS2 Ex Ex Ex None GIA 6301732036 TZO12188358
5 1.01 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 2193986051 TZO03198696
6 1.01 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6322157596 TZO04198765
7 1.01 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2316658495 TZO02198632
8 1.01 G VS2 Ex Ex Ex None GIA 2203004097 TZO03198675
9 1.01 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7296961023 TZO03198692
10 1.01 H VS2 Ex Ex Ex None GIA 2195989996 TZO03198694
11 1.01 I VS1 Ex Ex Ex None GIA 1196907407 TZO02198620
12 1.01 I VS2 Ex Ex Ex None GIA 6311276979 TZO01198571
13 1.02 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311248891 TZO12188398
14 1.02 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5296355999 TZO04198701
15 1.02 E VS2 Ex Ex Ex None GIA 2316230587 TZO12188357
16 1.02 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2203077765 TZO04198769
17 1.02 J VS2 Ex Ex Ex None GIA 5201064464 TZO03198693
18 1.03 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2304711909 TZO12188345
19 1.03 F VS2 Ex Ex Ex None GIA 7313076117 TZO03198674
20 1.05 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6195830339 TZO06153847
21 1.06 I IF Ex Ex Ex None GIA 6322013066 TZO04198744
22 1.07 G FL Ex Ex Ex None GIA 2191743441 TZO12188389
23 1.07 J IF Ex Ex Ex None GIA 5192878102 TZO01198575
24 1.10 I IF Ex Ex Ex None GIA 2316902512 TZO03198668
25 1.12 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5201133282 TZO04198770
26 1.14 D FL Ex Ex Ex None GIA 2191204456 TZO12188391
27 1.25 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 1329067810 TZO04198772
28 1.40 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 6193841555 TZO12188392
29 1.40 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5306543633 TZO12188400
30 1.40 G IF Ex Ex Ex None GIA 1193805193 TZO06153864
31 1.41 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 6204009554 TZO03198686
32 1.43 I VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195908891 TZO01198574
33 1.44 D FL Ex Ex Ex None GIA 1196743411 TZO12188388

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login