กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 1.50 - 1.99 carats

Last Updated: เมษายน 17, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 1.50 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 7213447216 TZO02165334
2 1.50 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6211083496 TZO10188280
3 1.70 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 6285347239 TZO08187864
4 1.70 H VS2 Ex Ex Ex None GIA 5192945830 TZO02198633
5 1.70 I VS2 Ex Ex Ex None GIA 7292582531 TZO08187936
6 1.73 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 6245072871 TZO01176345
7 1.80 D VS2 Ex Ex Ex None GIA 1192652055 TZO01198570
8 1.80 F VS2 Ex Ex Ex None GIA 6204085168 TZO04198766
9 1.80 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 1179269872 TZO09188090
10 1.81 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1179839868 TZO08143240
11 1.90 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2195962726 TZO01198577
12 1.90 G VS2 Ex Ex Ex None GIA 6192723792 TZO10188279

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login