รายการโปรด (0)
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.18 - 0.29 carat

Last Updated: ธันวาคม 4, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 2324417231 TZO05198780
2 0.18 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 7322748254 TZO07198908
3 0.18 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2337410742 TZO09199024
4 0.18 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 5333522041 TZO09199025
5 0.18 F IF Ex Ex Ex None GIA 6322651115 TZO09199138
6 0.18 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1328827981 TZO09199158
7 0.18 G IF Ex Ex Ex None GIA 3295275031 TZO04198727
8 0.18 G IF Ex Ex Ex None GIA 6322336281 TZO09199027
9 0.19 D IF Ex Ex Ex None GIA 2316773077 TZO09199089
10 0.19 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7322731782 TZO09199124
11 0.19 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2327291076 TZO09199055
12 0.19 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1339485928 TZO09199028
13 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 7291616500 TZO04198724
14 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 2336360129 TZO09199029
15 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6281196939 TZO05187571
16 0.22 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 6325067607 TZO09199159
17 0.23 D IF Ex Ex Ex None GIA 6302657543 TZO09199133
18 0.23 D IF Ex Ex Ex None GIA 6322234258 TZO09199135
19 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6322901718 TZO09199064
20 0.23 F IF Ex Ex Ex None GIA 7331080669 TZO09199031
21 0.23 G IF Ex Ex Ex None GIA 6332029468 TZO09199095
22 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 5333398136 TZO09199097
23 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2277173075 TZO05187602
24 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 3275290707 TZO05187603
25 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5336402731 TZO09199096
26 0.23 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7338368620 TZO09199151
27 0.23 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6325569810 TZO09199163
28 0.23 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282058549 TZO05187606
29 0.24 D IF Ex Ex Ex None GIA 7291844998 TZO05198787
30 0.24 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 7338070864 TZO09199066
31 0.24 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6262171226 TZO01198487

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login