กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.18 - 0.29 carat

Last Updated: มกราคม 2, 2019
# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 2287793128 TZO05187756
2 0.18 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7288091058 TZO05187582
3 0.18 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2288103406 TZO05187551
4 0.19 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6305137151 TZO10188188
5 0.19 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5306256868 TZO10188189
6 0.19 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282713811 TZO05187745
7 0.19 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6282047815 TZO05187583
8 0.19 F IF Ex Ex Ex None GIA 2286993657 TZO05187726
9 0.19 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6272956681 TZO05187570
10 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2287028588 TZO05187518
11 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6281196939 TZO05187571
12 0.20 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 2306025815 TZO09188020
13 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 6272231440 TZO05187505
14 0.23 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1273173537 TZO05187598
15 0.23 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1277150893 TZO05187599
16 0.23 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 6285874018 TZO05187735
17 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 3285110010 TZO05187520
18 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6282636272 TZO05187742
19 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1308578873 TZO10188275
20 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282186048 TZO05187557
21 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6272620531 TZO05187590
22 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285355523 TZO05187734
23 0.23 F IF Ex Ex Ex None GIA 2296989070 TZO10188256
24 0.23 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1305433320 TZO09188081
25 0.23 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 1307222295 TZO10188248
26 0.23 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2287236239 TZO05187558
27 0.23 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1308256697 TZO10188195
28 0.23 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5306026305 TZO10188247
29 0.23 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2306156846 TZO10188272
30 0.23 G IF Ex Ex Ex None GIA 6235561355 TZO05187506
31 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2287164364 TZO05187562
32 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6282164350 TZO05187563
33 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2216394803 TZO01187298
34 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2277173075 TZO05187602
35 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 3275290707 TZO05187603
36 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7212721893 TZO05187561
37 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285145762 TZO05187604
38 0.23 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7291443820 TZO10188260
39 0.23 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7298797516 TZO10188261
40 0.23 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282058549 TZO05187606
41 0.24 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7306705136 TZO10188197
42 0.24 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6301670527 TZO10188271
43 0.24 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2307201668 TZO10188273
44 0.24 E IF Ex Ex Ex None GIA 1228855865 TZO01187279
45 0.24 F IF Ex Ex Ex None GIA 2297796175 TZO10188257
46 0.24 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2297028899 TZO05187727
47 0.24 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6302374795 TZO10188282
48 0.24 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1283464575 TZO05187737
49 0.24 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5303219029 TZO10188258
50 0.24 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6271759684 TZO05187607
51 0.25 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1277222074 TZO05187572
52 0.25 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6301267488 TZO10188259
53 0.26 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2257993120 TZO01187302

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login