กระเป๋าสินค้า
‹ Back

PREMIUM ROUND DIAMOND LISTS - 0.18 - 0.29 carat

Last Updated: เมษายน 17, 2019

# Carat Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Lab Cert No. Product ID
1 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 7318125037 TZO01198491
2 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 7311131198 TZO01198536
3 0.18 D IF Ex Ex Ex None GIA 6312775076 TZO04198711
4 0.18 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 1318125805 TZO04198712
5 0.18 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7326120469 TZO04198706
6 0.18 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2316948187 TZO04198713
7 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 2316874835 TZO04198710
8 0.18 E IF Ex Ex Ex None GIA 6311712615 TZO04198717
9 0.18 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 7288091058 TZO05187582
10 0.18 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6322214477 TZO04198729
11 0.18 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 2317140518 TZO04198709
12 0.18 G IF Ex Ex Ex None GIA 3295275031 TZO04198727
13 0.18 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 1309000730 TZO01198553
14 0.18 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1285570420 TZO04198725
15 0.19 D IF Ex Ex Ex None GIA 6315483760 TZO01198492
16 0.19 E IF Ex Ex Ex None GIA 6312774677 TZO04198718
17 0.19 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6282047815 TZO05187583
18 0.19 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2307464229 TZO01198537
19 0.19 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6291554484 TZO04198726
20 0.19 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6272956681 TZO05187570
21 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 6305177375 TZO01198493
22 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 6282434416 TZO04198723
23 0.19 G IF Ex Ex Ex None GIA 7291616500 TZO04198724
24 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2287028588 TZO05187518
25 0.19 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6281196939 TZO05187571
26 0.23 D VS1 Ex Ex Ex None GIA 7323043777 TZO04198714
27 0.23 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311504418 TZO01198561
28 0.23 D VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5326072604 TZO04198720
29 0.23 D VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7313427765 TZO04198722
30 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 6272231440 TZO05187505
31 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 1295584474 TZO04198702
32 0.23 E IF Ex Ex Ex None GIA 1328214370 TZO04198728
33 0.23 E VS1 Ex Ex Ex None GIA 1273173537 TZO05187598
34 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6311391345 TZO04198703
35 0.23 E VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6321111291 TZO04198721
36 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282186048 TZO05187557
37 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6272620531 TZO05187590
38 0.23 E VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285355523 TZO05187734
39 0.23 F VS1 Ex Ex Ex None GIA 7322072507 TZO04198715
40 0.23 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 5306026305 TZO10188247
41 0.23 F VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2306156846 TZO10188272
42 0.23 G IF Ex Ex Ex None GIA 6235561355 TZO05187506
43 0.23 G IF Ex Ex Ex None GIA 6265698635 TZO04198705
44 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 2287164364 TZO05187562
45 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6282164350 TZO05187563
46 0.23 G VS1 Ex Ex Ex None GIA 6302265713 TZO01198547
47 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2216394803 TZO01187298
48 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2277173075 TZO05187602
49 0.23 G VVS1 Ex Ex Ex None GIA 3275290707 TZO05187603
50 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 7212721893 TZO05187561
51 0.23 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6285145762 TZO05187604
52 0.23 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7291443820 TZO10188260
53 0.23 H VS1 Ex Ex Ex None GIA 7298797516 TZO10188261
54 0.23 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6282058549 TZO05187606
55 0.23 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 2186463093 TZO01198488
56 0.24 E IF Ex Ex Ex None GIA 6285900186 TZO04198704
57 0.24 F VVS1 Ex Ex Ex None GIA 2297028899 TZO05187727
58 0.24 G IF Ex Ex Ex None GIA 2304474466 TZO01198546
59 0.24 G VVS2 Ex Ex Ex None GIA 1283464575 TZO05187737
60 0.24 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 5303219029 TZO10188258
61 0.24 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 6262171226 TZO01198487
62 0.24 H VVS2 Ex Ex Ex None GIA 6271759684 TZO05187607
63 0.25 H VVS1 Ex Ex Ex None GIA 1277222074 TZO05187572

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login