Infini Earrings Large with full diamonds

#Customizable

Model code : ES010

setting

Metal color

ตัวเรือนทองขาว 18K มีส่วนผสมเป็น ทอง 75%

ตัวเรือนโรสโกลด์ 18K มีส่วนผสมเป็น ทอง 75%

ตัวเรือนทอง 18K มีส่วนผสมเป็น ทอง 75%

Shape

ANANTA PREMIUM DIAMOND

 

     1. International Certified

เพชร ANANTA PREMIUM DIAMOND มีใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันสากลไม่ว่าจะเป็นGIA หรือ HRD ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยจะมีสีตั้งแต่ D-1 (น้ำ 100-95) และความสะอาดระดับ FL-VS2 เท่านั้น เพชรระดับดังกล่าว เป็นเพชรเกรดสูงระดับพรีเมียม

     2. None FLUORESCENT

FLUORESCENT คือสารเรืองแสง เพชรที่มีสารเรืองแสงจะมีความหมอง หรือมีลักษณะขุ่นกว่าเพชรที่ไม่มีสารเรืองแสง ทั้งนี้ ANANTA PREMIUM DIAMOND เป็นเพชรที่ไม่มีสารเรืองแสง ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Fluorescence ได้ในใบรับรอง GIA

     3. HEARTS & ARROWS

เพชร HEARTS & ARROWS คือเพชรที่มีประกายและเหลี่ยมที่สวยที่สุด โดยเกิดจากการเล่นไฟจากมุมองศาของเพชร ทั้งนี้อนันทาคัดสรรแล้วว่า เพชรทุกเม็ดของอนันทาจะต้องมี HEART & ARROWS ที่สวยสมบูรณ์ สมมาตร และความชัดมากที่สุด

     4. 3 EXCELLENT

เพชรพรีเมี่ยมอนันทาทุกเม็ดจะต้องได้รับการตรวจสอบ แล้วว่าเป็นระดับ 3 EXCELLENT ซึ่งเป็นระดับเกรดสูงสุดของเพชร ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ในใบรับรองในส่วนของ CUT GRADE, POLISHING และ SYMMETRY

     5. EYE CLEAN

ตำหนิของเพชร : ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ANANTA PREMIUM DIAMOND มีชนิดและตำแหน่งของตำหนิเพชร (ถ้ามี) น้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ในเกรดนั้นๆ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (eye clean) ซึ่งมีผลให้เพชรมีความสะอาดและประกายสวยกว่าเพชรทั่วไป ซึ่งการมองตำหนิดังกล่าว จะต้องส่องผ่านกล้องกำลังขยายสูงในห้อง Lab เท่านั้นถึงจะเห็น

     6. No GRAINING

GRAINING คือลักษณะเส้นบางๆที่เกิดระหว่างเพชรเจริญเติบโต เส้นที่อยู่บนผิวเพชรเรียกว่า SURFACE GRAINING และเส้นที่ภายในเพชรเรียกว่า INTERNAL GRAINING ทั้งนี้เพชรพรีเมี่ยมอนันทา จะต้องไม่มี Graining ทั้งประเภท Internal Graining และ Surface Graining ซึ่งจะระบุอยู่ในส่วนของ Comments ในใบรับรอง GIA


This setting is suitable for a diamond size: Carat

กะรัต (CARAT)

หน่วยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ชั่งน้ำหนักเพชรและอัญมณีต่างๆคือ ‘กะรัต’ (Carat) หรือใช้ตัวย่อว่า ct ใน 1 กะรัตจะแบ่งเป็นหน่วยย่อย 100 หน่วย เรียกว่า Point หรือที่รู้จักกันว่า “ตัง” เช่น เพชรที่มีขนาด 0.50 ct. จะเรียกว่า 50 Points หรือ 50 ตัง

ราคาของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักและคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพชรที่มีน้ำหนักเท่ากัน อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งราคาของเพชรจะไม่ได้สูงขึ้นในอัตราส่วนเดียวกับน้ำหนักกะรัตแต่จะถูกแบ่งตามช่วงน้ำหนัก เช่น เพชร 1 กะรัต ไม่ได้มีราคา เป็น 2 เท่าของเพชร 50 ตัง หรือ เพชร 2 กะรัต ไม่ได้มีราคาเป็น 2 เท่าของ เพชร 1 กะรัต เป็นต้น
ซึ่งอนันทามีเพชรให้ลูกค้าเลือกทุกขนาดตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาด 1 ตัง จนถึง ขนาด 4 กะรัตขึ้นไป

 

less options

Good
Great
Best

สี, น้ำ (COLOR)

เพชรนั้นมีหลายสีแต่โดยทั่วไปเรามักจะพบเพชรที่มีลักษณะเป็นสีขาวหรือไร้สี การลำดับสีของเพชรนั้นเริ่มจาก ไร้สีจนไปถึงปนเหลือง

ส่วนเพชรที่มีสีเหลืองเข้ม น้ำตาล ฟ้า ชมพู ม่วง หรือส้มนั้นจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเพชรแฟนซี

การจัดแบ่งสีของเพชรต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะสายตาของคนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นความ แตกต่างของสีเพชรได้ ดังนั้นเพชรทุกเม็ด ต้องมีใบ Certificate กำกับตัวอย่างสีของเพชรตาม “น้ำ” ระดับต่างๆ

สีของเพชรจะถูกจัดแบ่งโดยเริ่มตั้งแต่เพชรที่ใส ไม่มีสี (Exceptional White / Colorless), จนเริ่มมีสีนวลขึ้นในระดับที่สายตาเริ่มสังเกตได้ (Rare White / Near Colorless), เป็นสีเหลืองจาง (Yellow Tinge) และเป็นสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) หากใช้มาตรฐาน ของ GIA จะสามารถแบ่งระดับสีหรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘น้ำ’ โดยใช้อักษรตั้งแต่ D ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 100 ถัดมาเป็น E ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 99  และ F ซึ่งเท่ากับนํ้า 98 ไล่ตามลำดับจนถึง Z

 

Good
Great
Best

ตำหนิ, ความสะอาด (CLARITY)

ความสะอาด (Clarity) หมายถึง ตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติของเพชร

เพชรนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใต้แรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงมาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดรอยตำหนิในเพชร หรืออาจทำให้เพชรมีมลทินได้ ดังนั้นเพชรที่ไม่มีมลทินและตำหนิ หรือมีน้อยนั้นก็จะยิ่งหายากและมีมูลค่าสูงขึ้น

เพชรส่วนใหญ่ของอนันทา เป็นเพชรคุณภาพ IF, VVS1 และ VVS2 แต่หากต้องการคุณภาพอื่น อนันทาก็มีให้เลือกชมด้วยเช่นกัน

เราสามารถแบ่งเพชรตามคุณภาพของความสะอาด ภายใต้การใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่าได้ตามตารางภาพ

 

238,000 BAHT
In stock
SKU
ES010PG