รายการโปรด (0)
วิธีการเลือกเพชร

จากผู้เชี่ยวชาญอนันทาด้านเพชร

วิธีการเลือกเพชร

วิธีการเลือกเพชร เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าและมีคุณค่าทางจิตใจ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

อนันทาจึงขอเสนอแนวทางเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาซื้อเพชร วิธีการซื้อเพชร ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าได้ศึกษาแนวทางเหล่านี้แล้ว จะสามารถเข้าใจวิธีการเลือกเพชรได้ดีขึ้นเพื่อที่จะเลือกซื้อเพชรคุณภาพได้อย่างมั่นใจ การเลือกซื้อเพชร ก็จะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจไม่ได้อีกต่อไป

4 Cs: พื้นฐานเบื้องต้น

เพชรมีพื้นฐานอยู่ 4 ประการ หรือเรียกว่า 4 Cs ได้แก่

Carat Weight (กะรัต) Cut (การเจียระไน) Color (สี) และ Clarity (ความสะอาด)

ใบเซอร์รับรองเพชร

ใบรับรองเพชรเป็นเอกสารระบุข้อมูลและรายละเอียดของเพชรแต่ละเม็ด ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของ ขนาด สี ลักษณะมลทินหรือตำหนิ และการเจียระไน

เพชรที่ท่านเลือกซื้อควรเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากสถาบันอัญมณีสากลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความ มั่นใจว่าท่านจะได้รับเพชรที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานสากล มิใช่การแอบอ้างของแต่ละร้านค้า ปัจจุบันมีสถาบันด้านอัญมณีหลายสถาบันทั่วโลกที่ออกใบรับรองคุณภาพเพชรโดยสถาบันหลักได้แก่GIA (Gemological Institute of America) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับความนิยมมากที่สุด

เชื่อกันว่าเพชรที่ได้ใบรับรอง (Certificate) จาก GIA  มีมาตรฐานที่ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเพชรของ GIA จะได้รับการเลเซอร์รหัสเลขของเพชรที่ขอบเพชรทุกเม็ด

(*GIA เป็นสถาบันที่คิดค้นและพัฒนาการประเมินคุณภาพเพชรโดยระบบที่โดดเด่นที่สุดคือระบบการประเมินคุณภาพสีของเพชรที่ใช้เพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนระดับสี เช่น D เท่ากับสีของเพชรที่ใส ไม่มีสี หรือที่เราเรียกกันว่าน้ำ 100 นั่นเอง)

ส่วนสถาบันอื่นๆ ก็เช่น HRD Antwerp (Hoge Raad voor Diamant หรือ Diamond High Council, Belgium) ตั้งอยู่ที่เมือง Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งในการซื้อขายเพชรของโลก

ตารางราคาเพชร Rapaport

ราคา Rapaport คือราคาตารางราคาเพชรที่ร้านค้าหรือลูกค้าจะใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชรทั่วโลกโดยจะออก ทุกเดือนเป็นราคาหน่วยดอลล่าร์สหรัฐต่อกะรัตซึ่งหลังจากที่ร้านค้าหรือลูกค้าทราบคุณสมบัติ 4Cs ของเพชรที่ต้องการก็สามารถอ้างอิงจากราคาของ Rapaport ได้ซึ่งราคา Rapaport นั้นจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมส่วนลด ทั้งนี้เพชรแต่ละทรงหรือแต่ละขนาดสามารถให้ส่วนลดได้ไม่เท่ากันบางทรงหรือบางขนาดอาจจะไม่มีส่วนลดเลยก็ได้

ราคา Rapaport นั้นเป็นราคากลางแต่จากรายละเอียดอื่นๆของเพชร เช่น ความสมบูรณ์ของการเจียระไน, สัดส่วน หรือสารเรืองแสง (Fluorescence) อาจจะส่งผลต่อส่วนลด หรือราคาที่แตกต่างกันด้วย

Error!

Success!

Your Product Added Go to My Bag now

Site Login