นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อนันทา จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า


1. บทนำ

บริษัท อนันทา จิวเวลรี่ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “อนันทา” ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

2. การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะผ่านทางหน้าร้านหรือทางเว็บไซต์ www.anantajewelry.com หรือการเข้าใช้ระบบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า อนันทาจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น อนันทาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เท่าที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร เพื่อใช้ในการช่วยนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและใช้ในกิจกรรมทางการตลาด อนันทาอาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเราหรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น บริการนำส่งสินค้า หรือ บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

อนันทาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตามอนันทาอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ อนันทาอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ

4. การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

อนันทาขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

5.ความปลอดภัย

อนันทาได้นำมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช้ เพื่อปกป้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามิให้สูญเสีย ใช้ในทางที่ผิด เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย เฉพาะบุคลากรของอนันทาและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกผู้มีอำนาจกระทำการแทนของเราเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อีกทั้งพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติกับข้อมูลนี้อย่างเป็นความลับ ถึงแม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้ อนันทาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

6. คุกกี้

เว็บไซต์ของอนันทาใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ฯ แห่งหนึ่งแห่งใดของเราภายในของเขตที่คุณยอมรับได้ เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่ทำงานคล้ายคลึงกับคุกกี้ และได้วางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กลงในอุปกรณ์ของคุณ หรือตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราเก็บข้อมูลว่าคุณมีการใช้งานอย่างไร เราจึงจำแนกอุปกรณ์ของคุณได้ จากอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของบรรดาผู้ใช้งานบนไซต์ฯ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีอยูด้านล่างนี้ให้นำไปใช้กับเทคโนโลยีการติดตามประเภทอื่นด้วย คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allaboutcookies.org อนันทาใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อระบุว่าเป็นคุณและบอกความสนใจของคุณ ใช้เพื่อจดจำสิ่งที่คุณชอบ และติดตามว่าคุณมีการใช้งานไซต์ฯ ของเราอย่างไร นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างในไซต์ฯ ของเรา เพื่อปกป้องไซต์ฯ และเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ที่คุณทำกับเรา ใดบ้างที่จะถูกแชร์กับ อนันทาและแอปพลิเคชั่นอื่นที่เชื่อมต่อกัน และเพื่อจัดการกับข้อมูลที่แชร์ผ่านบัญชีของคุณ อันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานไซต์ฯ ของเรา

หากคุณต้องการยกเลิกการติดต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับเรา ให้ดูที่การตั้งค่าสำหรับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ และของผู้ให้บริการ

7. สิทธิของคุณ

เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อความมุ่งหมายในการทบทวน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการร้องขอเพื่อลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและยังขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงตามจริงทั้งหมดได้ ในบางสถานการณ์ คุณยังอาจขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย หากคุณประสงค์ที่จะร้องขอในการเข้าถึง ทบทวน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ หรือประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ เราที่ privacy@anantajewelry.com ในการช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ อย่างเช่นการขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ก่อนอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการตรวจสอบในทันที ปฏิบัติตาม หรือไม่เช่นนั้น ตอบสนองตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด กฎหมายซึ่งต่างกันอาจห้ามมิให้เรามอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณโดยสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการร้องขอ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลของคุณอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำร้องขอของคุณ หากทางบริษัทเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล เกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือไม่สามารถยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล หากกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นอนุญาต