ที่ตั้งสาขา

ที่ตั้งแต่ละสาขา ของร้านอนันทา โดยเปิดทำการทุกวัน สามารถแวะเยี่ยมชมหรือนัดล่วงหน้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม

สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ห้อง G107 ชั้น 1 โซน กรูฟ เซ็นทรัลเวิลด์ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Opening Hours :

11:00 - 20:00

Telephone :

+662-613-1377

GET DIRECTIONS

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ห้อง 346/1 ชั้น 3 เซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Opening Hours :

11:00 - 20:00

Telephone :

+662-102-4567

GET DIRECTIONS

สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ห้อง 114 ชั้น 1 7/222 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ 10700

Opening Hours :

10:00 - 20:00

Telephone :

+662-102-1212

GET DIRECTIONS

สาขา เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9

ห้อง 222/1 ชั้น 2 เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours :

11:00 - 20:00

Telephone :

+662-103-4567

GET DIRECTIONS

สาขา เมกาบางนา

ห้อง 1424 ชั้น 1 เมกาบางนา 39 ถ.กาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 10540

Opening Hours :

10:30 - 20:00

Telephone :

+6665-989-2810

GET DIRECTIONS