Setting for Classic Four Prongs Diamond Pendant

#Customizable

Model code : PS002

Color

สี, น้ำ (COLOR)

เพชรนั้นมีหลายสีแต่โดยทั่วไปเรามักจะพบเพชรที่มีลักษณะเป็นสีขาวหรือไร้สี การลำดับสีของเพชรนั้นเริ่มจาก ไร้สีจนไปถึงปนเหลือง

ส่วนเพชรที่มีสีเหลืองเข้ม น้ำตาล ฟ้า ชมพู ม่วง หรือส้มนั้นจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเพชรแฟนซี

การจัดแบ่งสีของเพชรต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะสายตาของคนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นความ แตกต่างของสีเพชรได้ ดังนั้นเพชรทุกเม็ด ต้องมีใบ Certificate กำกับตัวอย่างสีของเพชรตาม “น้ำ” ระดับต่างๆ

สีของเพชรจะถูกจัดแบ่งโดยเริ่มตั้งแต่เพชรที่ใส ไม่มีสี (Exceptional White / Colorless), จนเริ่มมีสีนวลขึ้นในระดับที่สายตาเริ่มสังเกตได้ (Rare White / Near Colorless), เป็นสีเหลืองจาง (Yellow Tinge) และเป็นสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) หากใช้มาตรฐาน ของ GIA จะสามารถแบ่งระดับสีหรือที่นิยมเรียกกันว่า ‘น้ำ’ โดยใช้อักษรตั้งแต่ D ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 100 ถัดมาเป็น E ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำ 99  และ F ซึ่งเท่ากับนํ้า 98 ไล่ตามลำดับจนถึง Z

 

กะรัต (CARAT)

หน่วยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ชั่งน้ำหนักเพชรและอัญมณีต่างๆคือ ‘กะรัต’ (Carat) หรือใช้ตัวย่อว่า ct ใน 1 กะรัตจะแบ่งเป็นหน่วยย่อย 100 หน่วย เรียกว่า Point หรือที่รู้จักกันว่า “ตัง” เช่น เพชรที่มีขนาด 0.50 ct. จะเรียกว่า 50 Points หรือ 50 ตัง

ราคาของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักและคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพชรที่มีน้ำหนักเท่ากัน อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งราคาของเพชรจะไม่ได้สูงขึ้นในอัตราส่วนเดียวกับน้ำหนักกะรัตแต่จะถูกแบ่งตามช่วงน้ำหนัก เช่น เพชร 1 กะรัต ไม่ได้มีราคา เป็น 2 เท่าของเพชร 50 ตัง หรือ เพชร 2 กะรัต ไม่ได้มีราคาเป็น 2 เท่าของ เพชร 1 กะรัต เป็นต้น
ซึ่งอนันทามีเพชรให้ลูกค้าเลือกทุกขนาดตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาด 1 ตัง จนถึง ขนาด 4 กะรัตขึ้นไป

 

8,800 BAHT
In stock
SKU
ps002

ราคาเฉพาะตัวเรือนเท่านั้น

Classic

ดีไซน์คลาสสิกที่ไม่มีวันตกยุคคือลุคเรียบง่ายที่ได้จากเทคนิคการฝังเพชรแบบสี่หนามเตย ที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุดบนจี้ไวท์โกลด์ 18K


มีให้เลือกตัวเรือนทั้งทองขาว 18K ทอง 18K และโรสโกลด์ 18K
*ราคาเฉพาะตัวเรือนเท่านั้น

PRODUCT DETAIL

  • ราคาเฉพาะตัวเรือนเท่านั้น
  • เพชรทรงกลม 1 เม็ด
  • ตัวเรือน ทองขาว 18K / ทอง 18K / โรสโกลด์ 18K

PRODUCT CODE

PS002